Thiết kế bản vẽ khu lăng mộ đá PC 11

Bản vẽ khu lăng mộ đá PC-11

Bản vẽ khu lăng mộ đá PC-11

Bản vẽ khu lăng mộ đá PC-11 là mẫu bản vẽ khu lăng mộ đá rất đẹp mang được cả yếu tố thẩm mỹ và yếu tố phong thủy. Bản vẽ khu lăng mộ đá PC-11 gồm một lăng thờ chính hai mái thờ chung cho hai ngôi mộ tam sơn không mái. Bao quanh khu lăng mộ đá là lan can đá được trạm trổ tứ quý tùng trúc cúc mai rất đẹp. Cổng đá được làm theo kiểu cổng đá truyền thống của Việt Nam, tiếp đến là cuốn thư đá nhằm trấn phong thủy cho khu lăng mộ, bộ đồ thờ lư hương đá và đèn đá bên trong tạo độ thẩm mỹ và tạo nên phong thủy đẹp cho toàn bộ khu lăng mộ.

Đăng ký nhận Email

Đăng ký nhận thông tin phong thủy của chúng tôi

X
X