Thiết kế bản vẽ khu lăng mộ đá PC-06

Bản vẽ khu lăng mộ đá PC-06

Bản vẽ khu lăng mộ đá PC-06

Bản vẽ khu lăng mộ đá PC-06 là mẫu bản vẽ rất đẹp và vô cùng hợp phong thủy.

Khu lăng mộ gồm có một lăng cánh thờ chung, một ngôi mộ đá ba mái, một ngôi mộ đá không mái và bộ đồ thờ đá. Xung quanh là lan can đá bao quanh, cổng đá có hai con nghê phong thủy ở trên đầu cột, chính giữa cổng vào là một một bình phong đá để chấn giữ phong thủy cho khu lăng mộ.

Đăng ký nhận Email

Đăng ký nhận thông tin phong thủy của chúng tôi

X
X