Thiết kế bản vẽ khu lăng mộ đá PC-05

Bản vẽ khu lăng mộ PC-05

Bản vẽ khu lăng mộ PC-05

Bản vẽ khu lăng mộ đá PC-05 gồm một lăng thờ ba mái đá, thờ chung cho tất cả các ngôi mộ và 7 ngôi mộ đá tam sơn không mái. Bao khu lăng mộ đá là những mét lan can với hoa văn được trạm trổ tinh tế.

Đăng ký nhận Email

Đăng ký nhận thông tin phong thủy của chúng tôi

X
X