Thiết kế bản vẽ khu lăng mộ đá PC 01

Bản vẽ khu lăng mộ PC-01

Bản vẽ khu lăng mộ PC-01

Bản vẽ khu lăng mộ PC-01 là mẫu khu lăng mộ gồm 7 ngôi mộ đôi không mái đá và một lăng thờ chung. Bao quanh là hàng cây xanh rất đẹp và trồng một số cây hợp phong thủy khu lăng mộ. Cổng ra vào có 2 con nghê canh và có bình phong chấn phong thủy xua đi khí xấu làm ảnh hưởng đến khu lăng mộ.

Đăng ký nhận Email

Đăng ký nhận thông tin phong thủy của chúng tôi

X
X