Lan Can Đá

Lan can đá hay còn có tên gọi khác là tường diễu đá, hàng rào đá,… ở mỗi khu vực lại có một tên gọi khác nhau. Ngày nay lan can đá được các gia đình sử dụng rất nhiều để bao quanh khuôn viên nhà thờ, đình chùa hay khuôn viên gia đình. Nhưng có lẽ lan can làm bằng đá được sử dụng nhiều nhất để bao quanh những khu lăng mộ đá. Ở mỗi vị trí làm lan can mà người ta sử dung các hoa văn khác nhau như trong khuôn viên gia đình người ta thường sử dụng hoa văn đồng tiền, tứ quý,… còn khuôn viên khu lăng mộ đá thường được trạm hoa văn chữ phúc,chữ thọ hay tứ quý. Dưới đây là các mẫu lan can đá đẹp mà chúng tôi dành cho quý khách tham khảo, chúng tôi hi vọng quý khách có thể tìm được mẫu lan can đá đẹp ưng ý cho gia đình mình.

Sharing is caring!

Showing 1–12 of 16 results

 • Lan can đá mẫu 01

  Đọc tiếp Xem nhanh
 • Lan can đá mẫu 02

  Đọc tiếp Xem nhanh
 • Lan can đá mẫu 03

  Đọc tiếp Xem nhanh
 • Lan can đá mẫu 04

  Đọc tiếp Xem nhanh
 • Lan can đá mẫu 05

  Đọc tiếp Xem nhanh
 • Lan can đá mẫu 06

  Đọc tiếp Xem nhanh
 • Lan can đá mẫu 07

  Đọc tiếp Xem nhanh
 • Lan can đá mẫu 08

  Đọc tiếp Xem nhanh
 • Lan can đá mẫu 09

  Đọc tiếp Xem nhanh
 • Lan can đá mẫu 10

  Đọc tiếp Xem nhanh
 • Lan can đá mẫu 11

  Đọc tiếp Xem nhanh
 • Lan can đá mẫu 12

  Đọc tiếp Xem nhanh